باشگاه خبرنگاران نوشت:

مهدی رحمتی، دروازه بان تیم استقلال در مقابل فجرسپاسی گلی دریافت نکرد تا یکی از بهترین های این تیم درون زمین مسابقه لقب بگیرد. این دروازه بان معقتد است که برای موفقیت استقلال وارد زمین مسابقه می شود و دیگر مسائل در اولویت های بعدی قرار دارد.

رحتمی می گوید:« دریافت نکردن گل اهمیت بسیار زیادی دارد اما برای من مهم موفقیت استقلال است و اگر صلاح تیم در این است که من به عنوان دروازه بان، بتوانم شرایط ایده آل و موفقیت تیم را رقم بزنم از هیچ کوششی دریغ نمی کنم.استقلال از ابتدای مسابقات جزو بهترین تیم ها لقب گرفته است و هماهنگی و شرایط بازیکنان در هر بازی نشانگر این واقعیت است که تیم با چه شرایط ایده آلی روبروست.»رحتمی ادامه می دهد:« اگر توپی از خط دروازه عبور کند و تیم گلی دریافت کند، در ابتدا خودم را مقصر می دانم و به دیگران فکر نمی کنم همه انتقادها را از خودم می کنم تا بتوانم نقاط ضعفی که با آن روبرو هستم را اصلاح کنم.استقلال در فصل جاری اهداف تعیین شده ای دارد و ما برای رسیدن به هدفمان تلاش می کنیم و سه امتیاز تمام بازی ها را می خواهیم.»