به نام ویادخدا وباعنایت به ذات بخشندگی ورئوفتش

خدمتتان عرض میکنم که:

من بابک استقلالی به همراه تک پسرورزشکاروفوتبالیست عزیزم اومدیم که توی این وبلاگ هرنکته وهراتفاق چه تلخ وچه شیرین اونهارابرای شما
تاجی های تاج سربگویم البته بیشترمطالب ازخودم هست ولی تک وتوک امیرحسین هم کمک میکنه وارادتش رابه استقلال نشون میده .خلاصه امیدوارم که
 موردقبول شما نکته سنج ها وزیباپسندها قراربگیره ودرهمین جا اعلام میکنم دوستان سرخ پوش هم میتوانندبارعایت ادب واینکه این وبلاگ
 ازهمه طیف علاقه مند داره ادب ونزاکت راتااخرین حدرعایت کننددرغیراینصورت به فوریت حذفشان میکنم ولی اگرمطلبی داشته باشندحتی انتقادی هم 
باشه ولی منطقی با آوردن اسم ولینک وبلاگشان درج میکنم .این ازسرخ پسندها ولی آبی پوشان هرمطلبی داشته باشند بدون کوچکترین تغییر به رویت همگان میرسه .
خب دیگه طولانی شد.البته خدمتتان عرض کنم انجمن عاشقان وهواداران استقلال تهران  آماده همگونه همکاری ازسوی شماعاشقان استقلال هست وازشما دعوت میکنم
 به این آدرس تشریف فرمایی کرده وماراازلطفتان بی نصیب نگذارید.برای ثبت نام درانجمن به وبلاگ

پایگاه خبررسانی وتکثیر وکپی عکس وتصویر استقلال تهران
http://esteghlal.blogveb.com

رفته وباثبت نام دران وبلاگ اتوماتیک باهمان نام کاربری وپسورد وارد انجمن میشوید

عاشقان وهواداران استقلال تهران

http://esteghlal.blogveb.com/Forum

که واقعا خیلی خیلی سخت درانتظارتان هستیم
 وازچشم انتظاری شمادوستان خسته نمیشویم من وامیرحسین ایستادگی وصبوری راازهواداران استقلال به ارث بردیم.
خادم وخدمتگزاراستقلال وهوادارانش
بابک وامیرحسین استقلالی
برچسب ها: خادم، خدمتگزار، استقلال تهران، انجمن عاشقان وهواداران استقلال تهران، لینک باکس عاشقان وهواداران استقلال تهران،