سلام چندتا عکس غیرفوتبالی میگذارم تا خستگی

چشمهامون دربیاد.بابک استقلالیطبقه بندی: ورزشهای دیگر،  اخبار روزباشگاه،